نحوه تبدیل پاسیو به فضایی دلنشین و کاربردی در خانه

پاسیو جای مناسبی برای نزدیک تر شدن به طبیعت و فراهم کردن بستر ورود نور طبیعی به خانه است. علاوه بر نورپردازی آپارتمان، از پاسیو در خانه های حیاط  دار و یک طبقه نیز استفاده میشود. پاسیو کلمه ای

...